Excursie Meinerswijk

De wilde achtertuin van Arnhem

Bijzonder lesprogramma in Stadsblokken-Meinerswijk. Het project ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’ bij Arnhem is één van de Ruimte voor de Rivier-projecten.

Om kinderen het belang van een goede bescherming tegen hoogwater te laten ervaren, wil de projectorganisatie graag aan schoolklassen de gelegenheid bieden de vele facetten van het gebied te ontdekken. Dit doen de leerlingen aan de hand van opdrachten in de klas en een excursie door de uiterwaard. Daar vinden zij informatie om te gebruiken bij de eindopdracht: het maken van een toeristische folder over water, natuur en geschiedenis in Meinerswijk. Het lesprogramma ‘Kom naar Meinerswijk!’ biedt een breed leerarrangement waarin meerdere kerndoelen aan bod komen.

Dit project is mogelijk gemaakt door: Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie GMB – Van Oord, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, Boerderij Lingezegen (werkgroep Natuur- en milieueducatie) en Bureau Buiten Water (watereducatie).

Het leerarrangement ‘Natuur- en Cultuurbeleving in Meinerswijk!’ is opgenomen in het bestelsysteem en kan geboekt worden.

https://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/aanbodoverzicht.php?noredirect=-1#12996

Excursie Meinerswijk
Schuiven naar boven