d’ Waaltochten

Dwalen in de uiterwaarden en het wilde landschap langs de rivier ervaren. Avontuurlijk struinen in de uiterwaarden langs de Waal of de Rijn. De kinderen zien met eigen ogen hoe de rivier en de natuur meer ruimte hebben gekregen en de veiligheid is toegenomen. Bovendien maken zij kennis met de bedrijvigheid langs de rivier zoals transport en delfstofwinning.

Bekijk met de kinderen ter voorbereiding de d’Waalfilm op www.dwaalfilm.eu.

Locaties

Struinpad langs de Waal bij het Loenense bos of Meinerswijk.

Begeleiding

Excursieleiders van ‘t Pakhuis of Boerderij Lingezegen.

d’ Waaltochten
Schuiven naar boven