Jaarverslagen

Alle jaarverslagen van NME Overbetuwe kun je op deze pagina lezen door op een groene regel van een jaarverslag te klikken of te toetsen. Veel leesplezier.

Jaarverslag 2023

Binnenkort online

Jaarverslag 2022

In het jaarverslag van 2022 lees je onder ander hoe Stichting NME Overbetuwe haar expertise inzet voor de ontwikkeling van nieuwe educatieve producten die een aanvulling vormen op het totale educatief aanbod van Stichting Boerderij
Lingezegen, CNME Hemmen en andere (lokale) aanbieders.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

2021 is voor onze stichting net als 2020 opnieuw een stil jaar geweest. Door corona hebben wij dit jaar alleen vanaf de laatste week van mei tot aan de zomervakantie in juli excursies kunnen geven. In het schooljaar 2021-2022 van
september tot en met november. We blijven doorontwikkelen op de thema’s Duurzame Voeding en Natuur, Wetenschap & Techniek.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

2020 is voor onze stichting een stil jaar geweest. Door Corona hebben we nagenoeg al onze activiteiten stil moeten
leggen. In overleg met de gemeente hebben we daarom de onderbesteding van het budget toegevoegd aan onze reserves. Niettemin hebben we met alle scholen de goede band weten te behouden.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

We blijven doorontwikkelen op de thema’s Duurzame Voeding en Natuur, Wetenschap & Techniek. Daarbij leunen we op het landelijk aanbod, dat nog voldoende mogelijkheden biedt om lesmateriaal te ontwikkelen.
Zo hebben Jong leren eten en EU schoolfruit in 2019 het voedseleducatie-lesportaal van Nederland Chef! gelanceerd (www.voedseleducatie.nl) met smaaklessen en smaakmissies. Het lesportaal zit boordevol lessen en activiteiten, ook met lessen voor het digibord. Het lesportaal is voor alle scholen geheel gratis.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

We zien dat we met alle scholen een goede band hebben opgebouwd. In 2018 is het aantal excursies toegenomen ten opzichte van 2017. We hebben in totaal 71% van de leerlingen weten te bereiken. Dat is een mooi resultaat. Deelname is wisselend en ligt veelal in schoolomstandigheden. Uiteraard hebben wij ingezet op continue aandacht op de school en goede borging van thema’s en excursies.

Jaarverslag 2018 

Jaarverslag 2017

Na het intensieve lustrumjaar werd 2017 een jaar waarin we in rustiger vaarwater ‘business as usual’ wilden realiseren. Niet allemaal nieuwe zaken oppakken, inzetten op goede contacten met de scholen, ervaren wat scholen zelf oppakken. Toch komen er dan nieuwe zaken op ons pad, zoals het project WATBETERS in Heteren. Zo’n kans om intensief bezig te kunnen zijn met het thema Energie laat je dan niet liggen en het resulteerde in een project dat volgens velen nu navolging in andere dorpen verdient.

Jaarverslag 2017 

Jaarverslag 2016

2016 was ons lustrumjaar. Al 5 jaar lukt het de Stichting NME Overbetuwe om de basisscholen van Overbetuwe te ondersteunen met relevante arrangementen. Wij zijn er trots op dat wij onze lustrumactiviteit “De week van de Wind” hebben kunnen uitvoeren. Het thema sloot uitstekend aan bij de ontwikkelingen in de gemeente Overbetuwe waar het
Windmolenpark Nijmegen-Overbetuwe gebouwd werd en in gebruik genomen is. Het unieke jeugddebat in de raadszaal van het gemeentehuis inspirerend.

Jaarverslag 2016 

Jaarverslag 2015

Stichting NME Overbetuwe begeleidt scholen in het samenstellen van een passend natuur- en milieu- educatief
programma en bemiddelt tussen de vragende en aanbiedende partij. Daarmee draagt zij bij aan de
ontwikkeling van kennis en beleving van de natuur, leefomgeving en duurzaamheid en levert zij een bijdrage aan duurzaam hadnelen in de samenleving.

Jaarverslag 2015 

Jaarverslag 2014

Als vrijwilligersorganisatie is Stichting NME Overbetuwe er in geslaagd in het jaar 2014 de beoogde doelstellingen te realiseren. Het NME aanbod is in 2014 verrijkt met enkele arrangementen in de thema’s Groen en Biodiversiteit, Voedsel en Gezondheid, Water, Klimaat en Energie, afval en grondstoffen.

Jaarverslag 2014 

Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 vormt het derde en laatste jaar van de zogenaamde startfase van de jonge Stichting NME
Overbetuwe. Het NME aanbod is in 2013 verrijkt met enkele arrangementen in de thema’s Groen en Biodiversiteit, Voedsel en Gezondheid, Water en Energie.

Jaarverslag 2013 

Jaarverslag 2012

Investeren in natuur- en milieueducatie voor het basisonderwijs: “van witte vlek naar groene plek”. Tot 2010 kende de gemeente Overbetuwe geen Natuur- en Milieu Educatie (NME). Sinds 2011 is daar verandering in gekomen.

Jaarverslag 2012 

Schuiven naar boven