Organisatie, visie en samenwerking

Organisatie

NME Overbetuwe is een stichting, bestaande uit een vrijwilligersorganisatie met een vaste parttime medewerker. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordiging van de samenwerkende stichtingen CNME Hemmen, Stichting Boerderij Lingezegen en het directieberaad van alle basisscholen in de gemeente Overbetuwe. 

Door het bevorderen van de ecologische basisvorming van kinderen en het stimuleren van de aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid geeft NME Overbetuwe invulling aan de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland

Het directieberaad juicht de activiteiten op het gebied van NME van harte toe. Stichting NME Overbetuwe begeleidt scholen in het samenstellen van een passend natuur- en milieueducatief programma en functioneert als makelaar tussen lokale aanbieders van natuur- en milieueducatie. Daarnaast verzorgen CNME Hemmen en Stichting Boerderij Lingezegen een eigen excursieaanbod.

Visie

Het biologieboek maak je “groen” door er op uit te trekken en de natuur te beleven. In de natuur leren kinderen door zelf bezig te zijn en al hun zintuigen te gebruiken.

Zo worden door natuur- en milieueducatie (NME) verschillende leerstijlen aangesproken en bekende plekjes dicht bij huis en school tot een avontuurlijke speel- en leeromgeving gemaakt. Ons doel is om de creativiteit van kinderen aan te spreken, ze te enthousiasmeren en nieuwe dingen te leren over de natuur in hun directe omgeving. Door kinderen daarnaast te stimuleren om actief in de natuur bezig te zijn, wil Stichting NME Overbetuwe bijdragen aan een gezonde cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen.

De aandacht voor natuur en milieu verhoogt de waardering van de leefomgeving en de ontwikkeling van milieubewust gedrag. Wanneer kinderen hier op jonge leeftijd al bij stilstaan en over meedenken, kunnen we samen een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Samenwerking

Stichting NME Overbetuwe is niet alleen een aanbieder van excursies en leskisten maar ook makelaar voor diverse aanbieders van NME in de gemeente. NME Overbetuwe zoekt de samenwerking met ondernemers en instellingen uit de sectoren landbouw, natuur, milieu en water die klassen willen ontvangen of bereid zijn gastlessen te verzorgen. NME Overbetuwe zorgt dat dit aanbod de scholen bereikt en helpt organisaties met het afstemmen van hun aanbod op de wensen van scholen.

NME Overbetuwe werkt onder andere samen met:

Schuiven naar boven