Waterwingebied Fikkersdries

U gaat met uw klas deelnemen aan het educatief arrangement Waterwingebied Fikkersdries. Dit educatief arrangement is een coproductie van waterbedrijf Vitens en NME Overbetuwe en wordt uitgevoerd in nauwe onderlinge samenwerking.

  • Drinkwaterwinning en –zuivering
  • Natuur in het waterwingebied
  • De kansen die schoon water biedt voor de biodiversiteit

Tijdens de voorbereiding in de klas komt een medewerker van Vitens iets vertellen over drinkwaterwinning. Deze les duurt ca. een lesuur en u kunt de tijden in onderling overleg afspreken. In de periode september en oktober wordt de gastles gegeven in het gebouw bij Vitens met daaraan gekoppeld een rondleiding.

Daarnaast kunt u de leerlingen voorbereiden op het project door hen eventueel wat activiteiten te laten uitvoeren die u kunt vinden op de website www.waterkennis.nl. Dit gaat voornamelijk over het onderwerp drinkwaterwinning.

Excursie naar het waterwingebied Fikkersdries

  • Toelichting op het waterwin- en zuiveringsproces door Vitens
  • Beschrijving van de locatie en het landschap
  • Onderzoek naar Fysische en chemische waterkwaliteit
  • Onderzoek naar waterbeestjes als indicator voor waterkwaliteit
  • Inventarisatie van waterplanten
  • Inventarisatie van insecten en vlinders

Bestellen

Ga naar Bestellen of klik op onderstaande link:

https://www.nmegids.nl/?page_id=239

Waterwingebied Fikkersdries
Schuiven naar boven