Jeugddebat over duurzaamheid

Op woensdag 19 oktober 2016 tussen 10.00 en 12.00 uur discussiëren in de raadszaal leerlingen van groep 8 van verschillende scholen in Overbetuwe over Duurzaamheid.

Dit debat wordt live uitgezonden via de livestream van de gemeenteraad van Overbetuwe: Overbetuwe
of via www.raadoverbetuwe.nl (kijk onder het kopje gemeenteraad live).

De kinderen discussieren over stellingen als ‘Investeren in een schoon milieu is belangrijker dan investeren in speeltoestellen’ en ‘Meer of minder windmolens in Overbetuwe’.

Aan het debat nemen ook kinderburgemeester Wies van der Werf en wethouder duurzaamheid Ben Ross deel. Raadslid Nelis van Bindsbergen neemt de leiding van het debat op zich. De belangrijkste standpunten van de kinderen worden aan de gemeenteraad gegeven. Zo kunnen zij de mening van de kinderen meenemen in hun afwegingen rondom het duurzaamheid van gemeente Overbetuwe.

De NME (stichting Natuur en Milieu Educatie) organiseert samen met gemeente Overbetuwe diverse activiteiten voor kinderen en jeugd tijdens de Week van de wind. Zoals speciale lesprogramma’s voor groep 6 t/m/ 8 over windenergie, bouwpakketten om windmolens te bouwen, bovengenoemd jeugddebat en een prijsvraag op Landerij De Park waarbij kinderen een windmolen maken die echt energie opwekt. En dit is nog maar de helft van alle leuke activiteiten. Meer activiteiten leest u op elders op deze website en bij www.landerlijdepark.nl

Bekijk hier het programma.

Jeugddebat over duurzaamheid
Schuiven naar boven