Dierenwelzijn

Voor basisscholen zijn nu leuke en objectieve dierenwelzijnslessen beschikbaar (voor groep 1 t/m 8) die een link leggen tussen voedsel en voedselproducerende dieren. Hiermee leren kinderen al jong wat dierenwelzijn is en zijn ze beter in staat een mening te vormen over de omgang met dieren.

De leerlijn vanuit de Domeinbeschrijving Dierenwelzijn is in de lessen verwerkt en de lesdoelen sluiten aan bij de kerndoelen.

De lessen kunt u online downloaden.

Dierenwelzijn
Schuiven naar boven