Bright Ideas Challenge

Tijdens de bright ideas challenge bedenken leerlingen van groep 7 en 8 oplossingen voor grote uitdagingen. Voor drie van de 17 UN global goals mogen zij hun eigen creatieve uitvindingen en ideeën bedenken. En er geldt maar één regel: alles kan, alles mag.

De bright ideas challenge is gratis en leerkrachten van groep 7 en 8  kunnen zich aanmelden. De uiterste inzenddatum was 20 maart 2020, maar is voor nog onbepaalde tijd uitgesteld wegens het coronavirus. 

Klik hier voor meer informatie

Bright Ideas Challenge
Schuiven naar boven