Excursie Waterwingebied Fikkersdries

     Date: Sept 2014

     U gaat met uw klas deelnemen aan het educatief arrangement Waterwingebied Fikkersdries. Dit educatief arrangement is een coproductie van waterbedrijf Vitens en NME Overbetuwe en wordt uitgevoerd in nauwe onderlinge samenwerking.

     • Drinkwaterwinning en –zuivering
     • Natuur in het waterwingebied
     • De kansen die schoon water biedt voor de biodiversiteit

     boomfeestdag 2014

     Tijdens de voorbereiding in de klas komt een medewerker van Vitens iets vertellen over drinkwaterwinning. Deze les duurt ca. een lesuur en u kunt de tijden in onderling overleg afspreken. In de periode september en oktober wordt de gastles gegeven in het gebouw bij Vitens met daaraan gekoppeld een rondleiding.

     Daarnaast kunt u de leerlingen voorbereiden op het project door hen eventueel wat activiteiten te laten uitvoeren die u kunt vinden op de website www.waterkennis.nl. Dit gaat voornamelijk over het onderwerp drinkwaterwinning.

     Excursie naar het waterwingebied Fikkersdries.
     • Toelichting op het waterwin- en zuiveringsproces door Vitens
     • Beschrijving van de locatie en het landschap
     • Onderzoek naar Fysische en chemische waterkwaliteit
     • Onderzoek naar waterbeestjes als indicator voor waterkwaliteit
     • Inventarisatie van waterplanten
     • Inventarisatie van insecten en vlinders

      

     NME Overbetuwe Aanbod