100 natuuropdrachten van Natuurwijs!

Herinner je je nog de koude week in februari? Eén van de 100 natuuropdrachten geeft een lesje in hoe je je warm kunt houden in de natuur – alleen of in een groepje. Kijk hier voor de opdracht!

Deze en 99 andere leuke en nuttige natuuropdrachten zijn gemaakt en verzameld door Natuurwijs – een aan Staatsbosbeheer gekoppelde organisatie voor natuureducatie. Dit is de link naar die leuke en interessante natuuropdrachten!

100 natuuropdrachten van Natuurwijs!
Schuiven naar boven