Excursie Meinerswijk

     Date: Aug 2010
     Bijzonder lesprogramma in Stadsblokken-Meinerswijk

     De wilde achtertuin van Arnhem

     Het project ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’ bij Arnhem is één van de Ruimte voor de Rivier-projecten.

     Om kinderen het belang van een goede bescherming tegen hoogwater te laten ervaren, wil de projectorganisatie graag aan schoolklassen de gelegenheid bieden de vele facetten van het gebied te ontdekken. Dit doen de leerlingen aan de hand van opdrachten in de klas en een excursie door de uiterwaard. Daar vinden zij informatie om te gebruiken bij de eindopdracht: het maken van een toeristische folder over water, natuur en geschiedenis in Meinerswijk. Het lesprogramma ‘Kom naar Meinerswijk!’ biedt een breed leerarrangement waarin meerdere kerndoelen aan bod komen.

     Het leerarrangement ‘Natuur- en Cultuurbeleving in Meinerswijk!’ is opgenomen in het bestelsysteem en kan geboekt worden

     .

     Dit project is  mogelijk gemaakt door:  Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie GMB – Van Oord, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, Boerderij Lingezegen (werkgroep Natuur- en milieueducatie) en Bureau Buiten Water (watereducatie).

     Kijk ook op www.rws.nl/meinerswijk voor meer informatie of www.ruimtevoorderivier.nl en klik links op menu, vervolgens op – leren over – en kies nu – primair onderwijs -.

     NME Overbetuwe Aanbod