AVG

STICHTING NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE OVERBETUWE EN DE PRIVACYWETGEVING (AVG)

De AVG – de Algemene Verordening Gegevensbescherming – is per 25 mei 2018 van kracht. Dan moet elke instantie die persoonsgegevens bewaart, voldoen aan deze nieuwe Europese wet. Dit geldt ook voor Stichting Natuur- en milieueducatie Overbetuwe.
Wij willen zorgvuldig en conform de AVG handelen. Daarom hebben wij onze manier van opslaan en werken met persoonsgegevens tegen het licht gehouden. Het resultaat is onze privacyverklaring, waarin wij uitleggen welke persoonsgegevens wij bewaren en hoe wij daarmee omgaan.
U kunt onderaan deze pagina onze privacyverklaring vinden door op -hier- te klikken.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door een e.mail te sturen naar info@overbetuwe.nl.

Vindt hier de Privacyverklaring van Stichting NME Overbetuwe