Organisatie

NME Overbetuwe is ontstaan op initiatief van vrijwilligers van CNME Hemmen, Stichting Boerderij Lingezegen, Centrum voor Natuur & Zorg en de gemeente Overbetuwe.

Door het bevorderen van de ecologische basisvorming van kinderen en het stimuleren van de aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid geeft NME Overbetuwe invulling aan de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland. Stichting NME Overbetuwe is een vrijwilligersorganisatie met een vaste parttime medewerker. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordiging van de samenwerkende stichtingen CNME Hemmen en Stichting Boerderij Lingezegen en het directieberaad Overbetuwe.

Het directieberaad van alle basisscholen in Overbetuwe juicht de activiteiten op het gebied van NME van harte toe. Stichting NME Overbetuwe begeleidt scholen in het samenstellen van een passend natuur- en milieueducatief programma en functioneert als makelaar tussen lokale aanbieders van natuur- en milieueducatie. Daarnaast verzorgen CNME Hemmen en Stichting Boerderij Lingezegen een eigen excursieaanbod.

NME Overbetuwe Aanbod