Lustrum NME week van de wind

     Date: Aug 2010
     ‘Week van de wind’ met elkaar naar een duurzame gemeente Overbetuwe!

     NME (stichting Natuur en Milieu Educatie) is al vijf jaar actief scholieren van de basisscholen te stimuleren om aandacht en enthousiasme te hebben voor natuur, milieu en duurzaamheid. Vijf jaar is een lustrum en dat verdient een feestelijke actie.

     Samen met gemeente Overbetuwe heeft het NME een aantal bijzondere leerzame en leuke activiteiten bedacht. Heel graag willen wij deze activiteiten samen met de leerlingen van de basisscholen uitvoeren van 17 september t/m 23 oktober.

      
     • Er zijn speciale lesprogramma’s voor groep 6 t/m 8 over windenergie. Meer informatie op www.nmeoverbetuwe.nl

      
     • Er is een windmolen materiaalkist beschikbaar voor de basisscholen om een prachtige mini windmolen te bouwen. Deze zal op alle scholen worden bezorgd.

      
     • Er komt een echt jeugddebat op het gemeentehuis in Elst samen met wethouders en de kinderburgemeester Wies van der Werf. Dit vindt plaats op woensdag 19 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Elst. Per school kunnen twee leerlingen uit groep 8 meedoen. Aanmelden kan door een e.mail te sturen naar info@nmeoverbetuwe.nl

      
     Op donderdag 20 oktober wordt het spannend: welke windmolen levert de meeste energie op! Wie heeft de mooiste wieken gemaakt? Er worden 2 mini windmolen parken gebouwd van elk 11 molens op Landerij De Park in Elst (9.30 tot 12.00 uur). De molens worden aan elkaar gekoppeld. Bij welk park gaan de meeste lampjes branden?
     De winnaar van de windmolen die de meeste energie opwekt, de mooiste wieken heeft en een poster kan laten zien van het onderzoek, gaat met de hele klas naar NEMO in Amsterdam, hoe gaaf is dat!

      
     • Er kunnen excursies worden gemaakt naar: molen “De Vink” in Herveld en windmolenpark Nijmegen-Overbetuwe bij knooppunt Ressen. Deze excursies worden verzorgd door vrijwilligers en zijn bedoeld voor leerlingen van groep 6 t/m 8. Er zal op verzoek van de scholen samen worden gekeken naar een geschikte datum. Stuur een e.mail naar info@nmeoverbetuwe.nl.

      
     • In CNME ’t Pakhuis in Hemmen zal een expositie worden gehouden over het thema wind vanuit het historisch perspectief. Meer informatie www.pakhuishemmen.nl

      
     Op zondag 23 oktober is er een feestelijke afsluiting van dit lustrum op Landerij De Park in Elst vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur. Deze middag staat in het teken van duurzaamheid. Bedrijven en organisaties die zich bezighouden met wind, windenergie, zonenergie, aardwarmte en duurzaamheid presenteren verschillende ontwikkelingen op dit gebied. Ook zijn er diverse ‘natuur’ activiteiten voor jong en oud! En natuurlijk de windmolenprijsuitreiking (ook het publiek mag punten geven voor de mooiste windmolen). Meer informatie www.landerijdepark.nl

      
     Voor meer informatie over alle activiteiten kunt u bellen met de NME coördinator Annette Bisseling tel.: 0640469609 of stuur een e.mail naar info@nmeoverbetuwe.nl

      

     HOU HET SCHOON OVERBETUWE!

     ZWERF(AFVAL)

      
     NME Overbetuwe heeft samen met SME advies een eigen lespakket(incl. een leskist met materialen) voor groep 1 t/m 8 ontwikkeld voor de basisscholen in de gemeente Overbetuwe. Er zijn zes leskisten beschikbaar waardoor er 6 scholen tegelijk met het thema zwerfafval bezig kunnen zijn.
     Voor groep 5 en 6 is er een excursie naar de gemeentewerf in Elst. Daarnaast is er een draaiboek gemaakt om een opschoondag te organiseren.
     Inmiddels hebben 3 scholen in een groep het lespakket met leskist al gebruikt en 2 scholen hebben een opschoondag met de hele school georganiseerd en hebben daarbij gebruik gemaakt van ons lespakket en leskist.
     Vanaf het nieuwe schooljaar 2015-2016 is dit te boeken via ons bestelsysteem.

     NME Overbetuwe Aanbod